cầu thang

Phong thủy khi thiết kế cầu thang

Phong thủy khi thiết kế cầu thang

Nhiều người quan niệm cầu thang và phòng tắm là những dấu hiệu phong thủy xấu. Tuy nhiên, cả hai không gian này đều rất cần thiết trong mọi ngôi nhà. Cầu thang được cho là yếu tố phong thủy